Laatst bijgewerkt op 26 oktober 2023

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

diensten en producten geleverd door The Bodywork Studio.

2. Diensten en Producten

2.1 The Bodywork Studio biedt diverse diensten en producten aan,

waaronder, maar niet beperkt tot, bodywork, coaching,

videocursussen, boeken, jaartrajecten, en andere gerelateerde

activiteiten.

3. Reserveringen en Annuleringen

3.1 Klanten kunnen diensten en producten reserveren via de

website, telefonisch of in persoon.

3.2 Annuleringen dienen ten minste 48 uur van tevoren te worden

gemeld. Bij niet-tijdige annulering behoudt The Bodywork Studio

zich het recht voor om de kosten van de gereserveerde dienst of

het product in rekening te brengen.

4. Betalingen

4.1 Betaling dient te worden voldaan op het moment van de dienst

of de aankoop van het product, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Betalingen kunnen worden gedaan via een betaalverzoek en

zijn onderhevig aan de geldende tarieven en prijzen zoals vermeld

op de website van The Bodywork Studio.

5. Aansprakelijkheid5.1 The Bodywork Studio is niet aansprakelijk voor enig letsel of

schade veroorzaakt tijdens of als gevolg van de geleverde diensten

of producten, tenzij sprake is van grove nalatigheid.

6. Privacy

6.1 The Bodywork Studio behandelt persoonlijke gegevens van

klanten vertrouwelijk. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer

informatie.

7. Intellectueel Eigendom

7.1 Alle inhoud, afbeeldingen, en merken op de website van The

Bodywork Studio zijn eigendom van The Bodywork Studio en

mogen niet zonder toestemming worden gereproduceerd of

gebruikt.

8. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

8.1 The Bodywork Studio behoudt zich het recht voor om deze

algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Klanten worden

op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen.

9. Toepasselijk Recht en Geschillen

9.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van

toepassing.

9.2 Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde

rechtbank in Den Haag.